Call us on:
+359 2 958 78 85

Научно приложна дейност / Термичен анализ и калориметрияИзмерване на топлопроводимост

C-THERM

Фирма C-THERM предлага най-бързия и лесен начин за измерване на топлопроводимост:
TCi Thermal Conductivity Analyzer

 

 

 Основни характеристики на  TCi Thermal Conductivity Analyzer:


Бързо и точно измерване
от 0 до 500 W/mK за няколко секунди
 
Широк температурен обхват
от -50º до 200ºC (стандартна версия на сензора)
НОВО: опция за разширяване на температурния обхват до 300 ºC
 
Лесен за работа
Няма нужда от калибрация
 
Без необходимост от пробоподготовка
Неограничен размер на тествания обект
 
Безразрушително измерване
Пробата е непокътната след извършване на теста
 
Подходящ за всички видове материали
Твърди вещества, течности, прахове и пасти с възможност за работа в различни условия - в климатични камери и защитни камери с ръкавици


Изключително гъвкав

Подходящ за работа, както в лабораторни така и в полеви условия


В съответствие със стандарт ASTM D7984.


TCi извършва изключително лесно, бързо и точно термично характеризиране на изключително разнообразна гама материали - твърди, течни, пасти и прахообразни вещества. Инструментът няма нужда да се калибрира, както и от подготовка на пробата за тест. Може да бъде оборудван с един или два сензора. Времето за извършване на тест е по-малко от всеки друг апарат на пазара - само 5 секунди и тъй като метода е безразрушителен пробата остава незасегната и може да се използва пак след извършване на измерването.

Видео с представяне на
TCi анализатор на топлопроводимост може да бъде видяно тук.


Областите на приложение на TCi Thermal Conductivity Analyzer са изключително разнообразни:

           

   

   
     

   
     

           
 Петрол  Термоелектричество  Наноматериали Експлозиви
 Полимери
 Геология
           
   
 
 
     
           
 Материали
за термичен интерфейс
  Метал хидриди Течности за
пренос на
топлина

 Текстил
  Цимент
и бетон

 Фазово променящи се материали
           

 
 
 
 
 
           
 Тънки слоеве  Фотоволтаици Изолация
 Метали
  LED осветление Автомобили