Научно приложна дейност / Оптична спектроскопияИнфрачервени спектрометри с Фурие трансформация

Arcoptix
Arcoptics
е високотехнологична компания специализиране в производството на оптична измервателна апаратура. Предлага инфрачервени спектрометри с Фурие трансформация (FTIR) и спектрофотометри във видимия (VIS) и инфрачервения спектър (IR).

 

FT-IR Rocket

Компактен FT-IR с оптично влакно


"Rocket" е миниатюрен, лек, функционален и здрав FT-IR спектрометър. Той предлага висока резолюция и чувствителност благодарение на използваните MCT (живак-кадмий-телур) детектори. Подържаната постоянна юстировка и вграденият твърдотелен лазер осигуряват неговата висока функционалност при провеждането на всяко едно измерване. Системата се отличава със своята висока стабилност по отношение, както на възпроизвеждане на дължините на вълните, така и на интензитета. По този начин утвърждавайки системата, като един иделен инструмент за извършване на възпроизвод ими химически анализи.  FT-MIR и FT-IR се използват от много от клиентите на фирмата за характеризиране на инфрачервени лазери, като оптични спектрални анализатори (OSA). FT Rocket инфрачервени спектрометри се предлагат в 2 стандартни версии: FT-MIR 2-6μm и FT-IR 2.5-12μm. И двата имат резолюция 4cm-1. Основните разлики са в материала използван за бийм сплитера (CaF2 или ZnSe) и чувствителността на детектора: по-нисколентовият 2-6μm детектор има значително по-висока чувствителност.