Машиностроене, металургия и енергетика / Измерване на покрития и повърхностиСпектрометри с тлеещ разряд

Horiba Scientific


Разработените от HORIBA Scientific спектрометри с пулсиращ радиочестотен дъгов разряд (Pulsed RF GDOES), са една нова техника за изучаване на новите материали, покрития и обработки стигащи до нано ниво на дебелината на слоевете. Освен профилен анализ апаратите дават прецизна информация в реално време за химическия състав на тестваните образци и слоеве.
Приложенията са неограничени поради факта че анализи са възможни на почти всички материали и повърхности независимо дали са електропроводими или не. Като пример могат да се дадат няколко типични приложения:


- мониторинг на слоевете при фотоволтаици по отношение на дебелина и състав.
- изучаване на причините за корозия при боядисаните части на автомобилите.


    
Примерно изобразяване на резултат: Златно покритие на никелово-фосфорна подложка върху месинг.

- контрол при производството на  твърди дискове, LED , литиево-йонни батерии, и др.
- химически анализ на примесите при производството на  чисти  благородни  метали като злато,платина,сребро и др.
- UV-защитни  и енергийно ефективни покрития положени върху плоските стъкла за сгради, автомобилните стъкла и … много други.


Метод на измерване:


В контакт с пробата се възбужда аргон до плазмено състояние което ерозира пробата с зададена скорост. Дълбочината на проникването в материала е от 1 nm и може да мине 150 микрона с резолюция по-добра от 1 нанометър. При някои материали измерването става в пулсиращ режим на работа за да се избегне прегряване. Отделените газове се отвеждат и анализират в оптичен или мас-спектрометър. Така се определя химическия състав отнесен към точно определено място от покритието или материала.

 
Това без съмнение е единствения аналитичен метод който позволява едновременно да се направи повърхностен,профилен и прецизен елементен анализ (в това число и на газообразни елементи) на твърди  проби вариращи от метали и метални покрития ,през органични и полимерни материали, композити, стъкло и керамика и т.н.

Инструменти:


     

GD Profiler 2 компактен апарат за повечето рутинни анализи  в обхвата от 110 до 800nm,с възможност за определяне на H, O, C, N и Cl.

- QUANTUMT XP™ софтуер
- Оптика полихроматор, с оригинални  холографски решетки на HORIBA Jobin Yvon   и HDD детектори.

   
    

GD Profiler HR – върхова техника за анализ на тънкослойни покрития и химически състав на твърди проби.

- радиочестотен пулсиращ източник
- уникален, 100 cm полихроматор  с високо разрешителна способност покриващ 110-800 nm  H, O, C, N и Cl.
- оригинални  холографски решетки от ново поколение на HORIBA Jobin Yvon и HDD детектори
- QUANTUMT XP™ софтуер
- опция:100 см монохроматор за повече гъвкавост и прецизно определяне на отделни елементи "n+1".
- Възможност за използване на IMAGE софтуер.

  

GD TOF-MS Уникален апарат съчетаващ предимствата на пулсиращ радиочестотен източник с масспектрометър.

Резултатът е още по бързи и прецизни резултати.  

 

 

 

 

Софтуер

IMAGE


Патентован експертен софтуер позволяващ за по-малко от 2 мин. сваляне на пълния емисионен спектър на дадена проба или слой с висока разрешителна способност и ненаминат динамичен обхват (патентовани, високо динамични детектори).

 


В софтуера е вградена огромна библиотека с спектрални линии за всички елементи.Използването на IMAGE, изисква монохроматор.

 

Quantum™ XP2

Основния мощен софтуер  Quantum™ XP2 - предлага пълноценна работа с апарата,максимална аналитична гъвкавост, визуализация на резултатите и автоматизация на измерването.